Premiere Film Căminul Moses Rosen/Film Premiere Moses Rosen Home

Still din documentarul cu rezidenții de la Căminul Moses Roen / Still from the documentary with the residents of the Moses Rosen Retirement Home
Still din documentarul cu rezidenții de la Căminul Moses Roen / Still from the documentary with the residents of the Moses Rosen Retirement Home

22 IANUARIE, PREMIERĂ DE FILM ŞI DISCUŢIE, MACAZ BAR TEATRU COOP., CALEA MOȘILOR 106, ORA 18.30 /

JANUARY 22, FILM PREMIERE AND DISCUSSION, MACAZ BAR TEATRU COOP., CALEA MOȘILOR 106, 6:30 PM

Concept: Olga Stefan în colaborare cu Vîrsta4

Montaj: Ileana Szasz

Camera: Romulus Balasz și Miklos Klaus Rozsa

Poveştile personale ale rezidenţilor căminului Rosen ne poartă prin zonele şi spaţiile din cartierul evreiesc, prin locurile unde au avut loc episoadele de violenţă antisemită în timpul pogromului din 1941, pe la casele unde au trăit povestitorii/toarele filmului şi la clădiri importante pentru viaţa comunităţii evreieşti. Aflăm despre condiţiile în care trăiau evreii din Bucureşti în timpul războiului, despre impactul legilor rasiale asupra situaţiei şi vieţii de zi cu zi a evreilor, și identitatea evreiască de după război.

Proiecţia filmului va fi urmată de o discuţie cu rezidenţi de la Căminul Moses Rosen, Katia Pascariu, David Schwartz și Olga Stefan.

EN

Concept: Olga Stefan in collaboration with Virsta4

Editing: Ileana Szasz

Camera: Romulus Balasz and Miklos Klaus Rozsa

The film presents the personal stories of the residents of the Moses Rosen Retirement Home in Bucharest, taking us through the Jewish quarter, in the areas where scenes of antisemitic violence took place during the 1941 pogrom, at the houses of the film’s subjects, and in front of the buildings that played an important role in the life of the Jewish community. We find out about the condition in which the Jews of Bucharest lived during the war, about the impact of the racial laws on their daily life, and about Jewish identity after the war.

The projection of the film is followed by a discussion with the residents of the retirement home, Katia Pascariu, David Schwartz, and Olga Stefan.